Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Om du ska bygga nytt, ställs därför alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. Ska du bygga om eller bygga till kan det vid behov, om det är större ändringar, ställas följdkrav på tillgänglighet. Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler.

Även i befintliga offentliga lokaler ska hinder tas bort om det är enkelt avhjälpt. Det kan bland annat gälla:

  • Ramper vid trappsteg.
  • Dörrbredder.
  • Placering av dörröppnare.
  • Armstöd vid toalettstolar.
  • Markering av trappor.

Har du en lokal till vilken allmänheten har tillträde och vill veta mer om vad som menas med enkelt avhjälpta hinder och vad du kan göra för att underlätta för personer med funktionsnedsättning? Då finns Boverkets broschyr att ladda ner under Relaterade länkar. Du kan även ta kontakt med miljö- och byggnadskontoret.

Bor du i ett äldre hus som inte är tillgängligt där du har behov av att göra ändringar i bostaden för att kunna bo kvar? Då kan kommunen i en del fall ge ett anpassningsbidrag.

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.