Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Energi- och klimatstrategi

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Jordens klimat förändras I en allt snabbare takt. Detta är en av vår tids största globala utma­ningar. En omställning till ett klimatneutralt och fossilbränslefritt samhälle är därför nödvändigt.

I Energi- och klimatstrategin visas hur kommun­koncernens framtida energiförsörjning kan baseras på fossilbränslefria och energieffektiva lösningar, samt vara säker och trygg. Kommun­koncernen ska gå från fossil energi till förnybar sådan och stimulera till produktion av förnybar energi. Inga fossila bränslen ska användas till uppvärmning och samhällsbetalda resor ska göras med fossilbränslefria fordon.

Kommunen och de kommunala bolagen ska också vara inspiratörer och fungera som goda exempel för invånare och företag i det viktiga energi- och klimatarbetet. Viktiga begrepp är att åstadkomma långsiktigt hållbara kretslopp och en cirkulär ekonomi.

Energi- och klimatstrategin är indelad i fem målområden:

  • Minskade utsläpp av växthusgaser
  • Ökad energieffektivisering
  • Trygg och säker energiförsörjning
  • Ökad lokal produktion av förnybar energi
  • Anpassning till ett förändrat klimat

Arbetet med att ta fram en ny Energi- och klimatstrategi har gjorts parallellt med kommunens nya Avfallsplan. Se länken till ny Avfallsplanen i högerspalten.

Sidan senast granskad den 1 november 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB