Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Man och kvinna utanför ett hus

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att veta om det finns radon i huset är att göra en mätning.

Risker med radon?

När vi andas in radonhaltig luft kan cellerna i luftvägar och lungor skadas. Skadorna kan på sikt leda till lungcancer och om du är rökare ökar risken ytterligare. Därför är höga radonhalter inomhus en hälsorisk. Som fastighetsägare har du ansvaret för att radonhalten inte är högre än riktvärdet 200 Bq/kubikmeter.

Radonmätning

Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det. För att vara tillförlitlig ska en radonmätning göras under eldningssäsongen, som är mellan 1:a oktober till 30:e april. Mätningen ska pågå under minst två månader, gärna längre.

Du kan själv vända dig till ett ackrediterat företag och beställa en radonmätning. Du kan också beställa en radonmätning via miljö- och byggnadskontoret, antingen genom att använda länken ”Beställning av radondosor” under Relaterade länkar, eller genom att kontakta oss. Under mätsäsongen 2021/2022 kostar en radonmätning som är förmedlad via oss 490 kronor.

Varifrån kommer radon i bostaden?

Radon i bostaden kan komma från tre olika källor. Dels kan det komma från marken runtom och under bostaden. Lufttrycket är ofta lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Radon frigörs också från vissa byggnadsmaterial, till exempel blå lättbetong. Radon kan också komma in i bostaden via dricksvattnet om du har egen brunn.

Husköp

Radon ses normalt inte som ett dolt fel. Som köpare är det ditt ansvar att ta reda på om huset har radonproblem. Ibland finns varken tid eller möjligheter till en mätning. I så fall kan du begära att köpekontraktet ska innehålla en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Åtgärder

Höga radonhalter i bostäder kan åtgärdas. Det finns en rad olika företag som arbetar med radonsanering på marknaden som du kan vända dig till. Under 2022 går det inte längre att ansöka om radonbidrag, det finns inga medel avsatta till det i statens budget.

Radonförekomst i Västerviks kommun

Radon i bostäder kan förekomma i hela Västerviks kommun. I en översiktlig radonriskkarta är områden med extra risk markerade. För att med säkerhet veta om det finns radon i ett hus behövs en radonmätning.

 

Radonriskområden i Västerviks kommun. Teckenförklaring och lagerlista finns under ikonerna i kartans övre högra hörn.

Sidan senast granskad den 9 februari 2022
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun