Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ekhagen, Trollbäret 1 och Ormbäret 1

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

LAGA KRAFT. Inom det nya bostadsområdet på Ekhagen pågår ett planarbete. Planen ska möjliggöra etablering av vårdboende inom fastigheterna Trollbäret 1 och Ormbäret 1. Planen ska tillåta användningarna vård (ej kriminalvård), bostäder, hotell och idrottsanläggning.

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer nordost om stadskärnan. Ekhagens golfbana omsluter det nya planområdet som iordningställs. Planområdet ligger inom skogsområdet som omsluts av Västerviks golfbana belägen på Norrlandet. Planområdet är idag markberett och iordningställt enligt befintlig detaljplan.

En detaljplan från 2014 finns för området. I samband med genomförandet av detaljplanen vill exploatören lägga till en bestämmelse avseende möjligheten till vård inom planområdet. Ingen utökad byggrätt föreslås i nya detaljplanen.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att inom fastigheten Trollbäret 1 lägga till markanvändning för vård med undantag av kriminalvård. Inom fastigheten Ormbäret 1 kompletteras nuvarande markanvändning som är idrottsanläggning med bostäder och vård med undantag av kriminalvård med samma byggrätt som finns inom Trollbäret 1, vilket är 40 % byggnadsarea av fastighetsstorleken. Ingen skillnad i nockhöjd föreslås.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för etablering av vårdboende inom fastigheterna Trollbäret 1 och Ormbäret 1 med möjlig markanvändning av vård utom kriminalvård, bostad, hotell och idrottsanläggning.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900). Planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen, genom den fördjupade översiktsplanen för södra Norrlandet.

Detaljplan för Ekhagen, Trollbäret 1 och Ormbäret 1 har varit utställd på granskning mellan 11 december 2019 till 6 januari 2020. Planen antogs i kommunstyrelsen den 28 januari 2020 och vann laga kraft den 24 februari.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.