Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Upphävande av tomtindelningar

Kontakt kring fysisk planering

 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Upphävande av fastighetsplaner (tidigare tomtindelningar) i Västerviks kommun. 

Gul färg bibehålls Förslag på tomtindelningar som bibehålls. Rosa färg upphävs Förslag på tomtindelningar som upphävs. Klicka på tomtindelningarna i kartan för att få mer information.

Syfte

Syftet med upphävandet är att ta bort äldre bestämmelser som inte längre fyller någon funktion. Därigenom förenklas handläggningen vid fastighetsbildning, planläggning och byggande. Det innebär tidsvinst och kostnadsbesparing för såväl kommunen som enskilda fastighetsägare.

Vilka berörs?

De aktuella fastighetsplanerna är belägna inom detaljplanelagda områden i tätorterna Västervik, Gamleby och Verkebäck. 468 tomtindelningar berörs av upphävandet, totalt drygt 3000 fastigheter.

Längre ner på sidan hittar du kartor och förteckningar som visar vilka områden och fastigheter som berörs.

Varken fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar eller kvartersnamn påverkas av förslaget. Inte heller villkor för tomträtter eller taxeringsuppgifter påverkas. För de fastighetsplaner som inte berörs av upphävandet gäller samma bestämmelser som innan. Bebyggelsen och eventuella fastighetsbildningsåtgärder regleras även i fortsättningen genom detaljplaner.

Antagande

Förslaget har varit utställt för samråd 2015-05-26 till 2015-06-26. Beslut om upphävande togs av kommunstyrelsen den 2015-08-31.

Till upphävandet av tomtindelningarna hör följande handlingar:

Västervik

Gamleby

Verkebäck

Har du frågor, kontakta:
Markus Fridell, Kart- och GIS-ingenjör
markus.k.fridell@vastervik.se  telefon 0490-25 70 26
Erik Persson, Kart- och GIS-ingenjör
erik.persson@vastervik.se  telefon 0490-25 41 57

Sidan senast granskad den 26 maj 2015
Innehållsansvarig: Erik Persson

Kontakt kring fysisk planering

 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.