Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Har du en cistern med olja eller diesel? Då ska du se till att den kontrolleras med jämna mellanrum. Ska du ta bort din gamla cistern eller installera en ny behöver du anmäla detta till miljö- och byggnadskontoret. 

Kontroll av cistern

För att olja och diesel ska kunna förvaras säkert i cisterner måste kontroller göras med vissa intervall. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter. Även cisternens rör ska kollas. Farmartankar för diesel ska också kontrolleras. 

Kontrollen ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På Swedacs hemsida kan du läsa mer om detta.

 

Normal intervall för cisternkontroll:

S-cisternK-cistern
Saknar korrosionsskydd Har korrosionsskydd
Kontroll vart 6:e år Kontroll vart 12:e år

 

Kopia på kontrollrapporten ska skickas till miljö- och byggnadskontoret.

Varför ska cisternen kontrolleras?

Oljecisterner och ledningar av stål rostar. Cisterner av plast kan skadas av tillsatser i oljan eller sättningar i marken. Skador vid ett läckage kan bli svåra och dyra att åtgärda.

Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som gäller kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om det blir läckage.

Cistern för förvaring av följande berörs av lagstiftningen:

  • Eldningsolja.
  • Diesel.
  • Spillolja.

Cistern inom vattenskyddsområde

Hårdare krav gäller för säker lagring inom vattenskyddsområden. Till exempel kan tätare kontroller behövas. Vid röret för påfyllning ska det finnas en skylt med information om att cisternen finns inom ett vattenskyddsområde.

Ett extra skydd mot läckage runt cisternen ska finnas om det lagras mer än 250 liter. Detta skydd kallas invallning. Invallningen ska vara tät och inte påverkas av nederbörd. Den ska rymma den största behållarens volym och minst hälften av den totala lagrade volymen.

 

Intervall för kontroll inom vattenskyddsområde:

S-cistern - saknar korrosionsskyddK-cistern - har korrosionsskydd
Invallade cisterner, vart 6:e år Invallade cisterner, vart 12:e år
Icke invallade cisterner, vart 3:e år  Icke invallade cisterner, vart 6:e år

Icke invallade cisterner i vattenskyddsområde finns bara om de har installerats innan området kom till och dessa ska invallas senast 1 januari 2022. Inga nya icke invallade cisterner är tillåtna inom vattenskyddsområde. Invallningen ska kontrolleras med samma intervall som cisternen.

Installation av cistern

Om du ska installera en ny cistern utomhus eller inom ett vattenskyddsområde måste du anmäla detta innan till miljö- och byggnadskontoret. Det gäller om olja, diesel eller spillolja ska förvaras i cisternen. Anmälan ska du skicka in senast 4 veckor innan installationen. Om du ska installera en cistern inomhus behöver ingen anmälan göras.

Fyll i blanketten som heter Installation av cistern/rörledning om du ska:

  • Installera cistern över 1 m³ i eller ovan mark.
  • Ha mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde.
  • Lägga rörledningar till cistern i mark.

Efter att du har installerat cisternen ska en installationskontroll göras.

Skrotning – när cisternen ska sluta användas

När cisternen inte ska användas längre ska du tömma, rengöra och ta bort den.

Sanering ska göras av ackrediterad firma och saneringsintyget skickas till miljö- och byggnadskontoret, Det är viktigt att rören för påfyllning tas bort eller pluggas. Detta för att det inte ska gå att fylla på av misstag.

Fyll i blanketten som heter Skrotningsintyg för cistern och rörledning när du tar cisternen ur bruk. Intyget ska du skicka till miljö- och byggnadskontoret. Läs mer på vår sida om skrotning av cistern. 

Avgift och miljösanktionsavgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift för hantering av ärenden om cisterner.

För följande överträdelser kan en miljösanktionsavgift tas ut. Detta är en straffavgift som betalas till staten.

  • Att inte skriftligen anmäla om installation av cistern,
  • Att inte utföra en installationskontroll eller revisionskontroll,
  • Att inte utföra återkommande kontroll i rätt tid
Sidan senast granskad den 16 december 2020
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun