Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förorenade områden

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

olja i vattendrag

I Västerviks kommun har det sedan lång tid tillbaka funnits olika verksamheter som förorenat mark och vattenområden i sin närhet olika mycket.

Länsstyrelsen har samlat material om områden som man tror kan vara förorenade. Det handlar om industrier eller andra verksamheter som har hanterat farliga ämnen. För att kunna arbeta med de områden som är störst risk för människors hälsa och miljön har de riskklassats. Det är fyra grupper där nummer ett är störst risk. 

Vem betalar?

En stor fråga är vem som ska betala för att städa upp förorenade områden. I miljöbalkens 10 kapitel finns regler för det. I första hand är det den som har orsakat föroreningen som ska betala. Eftersom många områden förorenades innan miljölagarna började gälla är det ofta svårt att hitta den som ska betala.

Den som äger en fastighet kan bli ansvarig för att minska effekten av föroreningarna. Det är i första hand om ägaren gör något som kan påverka spridningen av föroreningen. Den som köpt en förorenad fastighet (gäller inte privatbostäder) efter den 1 januari 1999 (när miljöbalken började gälla) har ansvar för de föroreningar som finns där. Ägaren kan då bli skyldig att genomföra undersökningar och göra en del åtgärder för att minska spridningen av föroreningen.

Om det inte finns någon som ska betala och ett område behöver åtgärdas kan kommunen söka statliga bidrag. När någon bygger nytt i områden där det förut funnits industrier är det ofta aktuellt med någon åtgärd där till exempel jorden grävs och ersätts med rena massor.

Anmälan

Om du upptäcker en förorening på din fastighet eller när du utför ett arbete på en fastighet som är förorenad ska du genast anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Innan du får göra något för att minska föroreningen ska du också anmäla vad du tänkt göra till miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan senast granskad den 16 december 2020
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun