Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Allemansrätten innebär en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men samtidigt måste vi också ta ansvar för att inte djur och natur ska ta skada.

Rätten till att röra sig fritt i naturen (allemansrätten) finns inskriven i en av Sveriges grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen).

Detta ger oss unika möjligheter att vistas i och uppleva naturen omkring oss. Att promenera, bada eller plocka bär- och svamp är nog också något som många upplever som en självklarhet.

Allemansrätten innebär dock inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. Av miljöbalken (7 kap. 1 §) framgår att alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet.

Rätten att röra sig fritt gäller inte på tomter, planteringar eller andra områden där det finns risk att marken skadas. Du får inte heller beträda åkrar med växande gröda.

Mer information

Naturvårdsverket har utmärkt information om allemansrätten på sin hemsida. Här finns beskrivet i större detalj vad som gäller för olika aktiviteter.

Se under relaterade länkar och dokument.

Sidan senast granskad den 13 september 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun