Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fritidsfiske är i dag en av de vanligaste och mest omtyckta fritidsaktiviteterna i landet. Tack vare det fria handredskapsfisket har också de flesta människor möjlighet att i någon form kunna ägna sig åt fiske.

Det fria fisket med handredskap innebär att alla har rätt att fiska längs kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar.

Trolling (dragrodd) ingår inte i det fria fisket. Inte heller fiske med nät eller andra mängdfångande redskap ingår.

Fiske på kommunens vatten

Västerviks kommun tillåter visst fiske, bland annat med nät, på sina vatten. För information kring vad som gäller, kontakta mark- och exploatering, telefon 0490-25 40 00 alternativt e-post, mex@vastervik.se

Fiskebestämmelser

I Kalmar län finns särskilda bestämmelser för hur fisket längs kusten får bedrivas. För Västerviks kommun gäller följande:

Fredade arter, tider och områden

För gädda och gös gäller att max 3 fiskar av den sammantagna fångsten av gädda och gös per fiskare och dygn får behållas. Endast gäddor mellan 40 och 75 cm och gös mellan 45 och 60 cm får behållas.

Mal och ål är fredade året runt.

Lax och öring är fredade i vattendrag som mynnar i Östersjön under perioden 1/10 - 31/12.

Fredade åmynningar

I området utanför vissa åmynningar gäller ett totalt fiskeförbud under perioden 1/10 - 31/12.

Fredade  åmynningar

Almviksån
Gamlebyån
Hörtingerumsån
Loftaån
Marströmmen
Verkebäcksån

Övriga fredade områden

Inom Björkö naturreservat är det fria fisket undantaget. Även inom andra naturreservat och säl- och fågelskyddsområden kan restriktioner finnas.

Fiske får inte bedrivas närmare än 100 meter från fast redskap eller fiskodling.

Minimimått

FiskartHavSötvattenområde*
Lax 60 cm 50 cm
Gädda 40 cm  
Gös 40 cm  
Piggvar 30 cm  
Rödspätta 21 cm  
Skrubba 21 cm  
Torsk 38 cm  
Öring 50 cm 50 cm

*Varje till Östersjön rinnande vattendrag med bivattendrag från mynningen till första mötande definitiva vandringshinder.

Förbud att sälja fisk

Från och med den 7 maj 2011 är det enligt ett EU-förbud inte tillåtet att sälja fisk från havet som fångas i samband med fritidsfiske. Förbudet gäller inte sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.

Sidan senast granskad den 13 september 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Naturvård, kontaktsida

Kommunekolog

Mattias Pettersson
0490-25 48 23
mattias.pettersson@vastervik.se

 

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun