Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sjöar och vattendrag

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Sverige är oerhört rikt på vatten. I hela landet finns ungefär 100 000 sjöar större än 1 hektar. Totalt täcker de cirka 9 % av landets yta. Här finns också flera hundra tusen kilometer med små och stora vattendrag.

Sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dessa.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är ”Levande sjöar och vattendrag”. Enligt målet ska ”sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras”.

Människans användande av vattenmiljöerna behöver därför ske så att hänsyn visas mot de värden som finns. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sidan senast granskad den 7 juli 2022
Innehållsansvarig: Mattias Pettersson

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun