Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen Campus Västervik

Campus Västervik står bakom den här webbplatsen. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsvariation. Den ska fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och vi arbetar hela tiden för att göra den mer tillgänglig.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen campusvastervik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • De tillgänglighetsproblem vi känner till på webbplatsen.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vid förstoring till 200 % får vissa långa ord i menyerna inte plats och vissa ytor på webbplatsen blir låsta. Sidorna fungerar vid 175 % och vi anser att det är oskäligt betungande att reparera felet, då vi under nästa år genomför en förstudie för en ny webbplats.
  • Det finns filmer på webbplatsen där den visuella informationen inte förklaras. Vi försöker bygga in all information i manuset för filmen, men vi har inte säkrat våra filmer rörande syntolkning.
  • Vissa av våra formulär är inte helt tillgängliga. Kommer du till ett formulär som inte funkar för dig så kan du alltid mejla oss informationen istället. 
  • Det finns pdf-dokument på webbsidan som omfattas av lagen, men som inte är tillgänglighetsanpassade till fullo. Vissa dokument som är skapade innan 2020-09-23 på webbplatsen är omarbetade för att vara tillgängliga. Dock finns det tabeller och vissa figurer som inte är fullt tillgängliga.
  • Vi länkar till pdf-dokument som finns på andra webbplatser, där vi inte kan garantera att tillgängligheten uppfylls.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns publicerat så är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp.

Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Har du någon funktionsvariation som gör att du har svårt att själv kontakta oss? Då kan du ta hjälp av post- och telestyrelsens tjänster för dig som till exempel är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter.

Läs mer om tolkning för dig med funktionsvariation här.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt något problem som inte är beskrivet på den här sidan eller anser att vi inte uppfyller lagens krav? Hör av dig så att vi får veta att problemet finns så ska vi försöka åtgärda det.

Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har meddelat brister till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och anmäla det.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en egenkontroll av campusvastervik.se.

Du hittar protokollet från vår kontroll av webbplatsen här
Tillgänglighetsprotokoll, Campus Västervik (pdf, 102 kB).

Företaget Funka har gjort en oberoende granskning av webbplatsen campusvastervik.se som vi har utgått ifrån i vårt arbete för en tillgänglig webbplats. Vi använder oss också av verktyget Siteimprove som varje vecka rapporterar om eventuellt nytillkomna fel och brister på sidan.

Webbplatsen publicerades september 2013.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-23.

Sidan senast granskad den 13 december 2021
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Kontakta oss kring tillgänglighet

Ärende

När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 0490-25 40 00.