Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Flyttningen och dansken anfaller

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Runt år 1430 befaller kungen Västerviksborna att flytta sin stad till Gamlebyvikens mynning. Staden anfalls flera gånger av bland annat danskarna.

Kring 1430 befaller kung Erik av Pommern stadsborna att flytta sin stad ned till Stäkelöth vid vikens mynning. Eriks fogde Lage Röd anvisade dem plats och man fick också några års skattebefrielse för att bygga sin kyrka.

Redan året därpå råkar stadsborna ut för strider mellan kung Eriks män på borgen och upprorsmakaren Engelbrekts män, vilka anföll borgen. Bland anfallarna finns också en blivande kung, Karl Knutsson Bonde till Fågelvik.

Borgen stod dock emot alla anfall. I mitten på 1400-talet anfaller danska styrkor för första gången och troligtvis förstördes en stor del av staden, men inte borgen. Under resten av 1400-talet och början av 1500-talet råkar både staden Västervik och borgen ut för stridigheter mellan unionsanhängarna och Sturepartiet.

Dansken anfaller

År 1517 finns Johan Arendsson Ulv som fogde på borgen. En dansk styrka anfaller och ödelägger det året både stad och borg. Ungefär 140 människor beräknas ha dött. En stor del av stadsborna hade tagit skydd i borgen men dog i lågorna eller drunknade i viken då de försökte simma in till staden igen.

Stadsborna tog saken i egna händer och flyttade tillbaka till sin gamla stad längst inne i viken och blev kvar där ända fram till 1547. Då bestämmer Gustav Vasa att stadsborna ska flytta tillbaka till kusten och där bygga upp och befästa sin stad på en ny plats längre ut mot sjön. Så blev det dock inte, Västerviksborna bygger upp sin stad kring kyrkan, och bryr sig inte heller om att befästa den.

Gustav Vasa ingriper ytterligare en gång i stadens angelägenheter. Nämligen 1548 då han befaller att ett kronovarv ska byggas intill borgen.

Dessförinnan fraktas ektimmer från Tjustbygden upp till Stockholm för att bygga krigsfartyg. Kungen ansåg att detta inte var ekonomiskt försvarbart. Stora delar av den krigsflotta som Gustav Vasa och senare Erik XIV skaffade sig byggdes i Västervik. Mot slutet av 1500-talet fick varvet en nedgångsperiod. Då vägrade innehavaren av Stegeholms grevskap, Märta Leijonhuvud, kung Märta kallad, varvet att fortsätta hämta timmer ur hennes skogar.
I mitten på 1500-talet har stadens befolkning beräknats till omkring 400. 1565 finns en uppgift om att stadens varv sysselsatte 104 personer. Man kan nog säga att Västerviksborna var helt beroende av varvet för sin försörjning.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.