Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pestens framtåg och stadens utveckling

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Pesten tog många Västerviksbors liv i början av 1700-talet. I slutet av århundrandet utvecklas handel och industri och samtidigt byggs det på många ställen i staden.

1710-1711 drabbas Västervik av en pestepidemi och omkring 300 personer avlider. Det var så många, att det inte fanns plats på kyrkogården kring kyrkan. En lycka utanför staketet köptes in och gjordes till begravningsplats. Platsen kallades sedan för dödlyckan. Den är i dag parkeringsplats.

Under mitten och slutet av 1700-talet utvecklas handel och industri i Västervik. 1745 anlägger borgerskapet ett helt nytt varv strax söder om staden. Det kallas en tid för Chr. Dichmans varv, men fick senare namnet Stora varvet. Alldeles söder om Stora varvet startar Magnus Tenger Altonavarvet och söder om det har Gunnebo bruks ägare Hans Hultman ett varv. På 1781 års stadskarta ligger de olika varven som ett pärlband utanför den så kallade Strandaporten.
Under 1700-talet är det inte bara varvsverksamhet som gäller. Flera småindustrier som hör till varvsverksamheten startas, till exempel ett repslageri och ett becksjuderi. Men även andra småindustrier växer upp, som en yllefabrik, ett kattuns- och linnetryckeri och ett tobaksspinneri. Dessa låg i norra utkanten av staden vid Fabriksgatan alldeles norr om kyrkogården.

Samtidigt som fabriksverksamheten utvecklas påbörjas några större byggen. Anna Cederflycht på Helgerums gård, dotter till en av stadens stora köpmän, skänkte pengar till ett fattighus. Fattighuset stod klart 1751. Ritningarna är gjorda av tidens store arkitekt Carl Hårleman. Huset blev pampigt och Jacob Henric Sivers utropar:

"I Westerwijk bo the fattige bättre än the rike".

Kyrkoherdebostaden mittemot kyrkan byggs på 1760-talet. Under slutet av 1700-talet bygger Västerviks handelsmän och kaptener stora bostadshus i tidens stil. Många av dessa finns ännu kvar. Många är influerade av det största bygget av alla, nämligen rådhuset, som påbörjas 1793 och som invigs 1796.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.