Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Staden brinner och varvsverksamhet

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

År 1612 belägrar danskarna borgen Stegeholm och staden bränns ner. Varvsverksamheten utvecklas  och dominerar staden från mitten av 1500-talet.

Under 1600-talet fortsätter skeppsvarvet att utvecklas. Det var tidvis Sveriges näst största varv. År 1612 anfaller den danska flottan igen. Stegeholm intas och staden plundras och bränns ner systematiskt. När danskarna utrymt borgen sätter de egna bönderna eld på borgen och bränner den. I rättegången försvarar de sig med att de varit rädda att dansken skulle komma tillbaka.

Västerviksborna får åter bygga upp sin stad från grunden. Det är möjligt att man redan nu sneglat på det nya sättet att bygga med rätvinkliga gator och kvadratiska kvarter.

Varvsverksamhet

Under 1600-talet utvecklas verksamheten på varvet. Under ledning av de två holländarna Christian Welshuisen och Paridon von Horn byggdes flera skepp. Bland annat Perseus, Västervikspinassen även kallad Makrillen, Riksäpplet, Västerviks Leijon och Västerviksdraken.
Västervikspinassen kan än idag ses som votivskepp i Tyresö kyrka. Den har varit upptagen i kyrkans inventarium sedan år 1624. Experter anser att den inte är byggd som votivskepp. De tror att det är en modell byggd på kronovarvet i Västervik. Det kan i så fall vara Sveriges och Europas äldsta fartygsmodell.

Varvsverksamheten var helt dominerande i Västervik från 1560-talet och fram till 1680. Under den tiden byggdes 72 örlogsfartyg och 402 handelsfartyg. Många av dem var bestyckade.
I början av 1600-talet uppgår befolkningen till cirka 1200. Hur många av dem som arbetade på varvet framgår inte. Men det är troligt att varvet var den största inkomstkällan för Västerviksborna.

 

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.