Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Varvs- och industriutveckling

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Under 1800-talet får varvsindustrin en nedgång samtidigt som andra industrier startas upp. Bland annat anläggs den tändsticksfabrik som skulle bli en av Västerviks största arbetsplatser.

År 1800 finns i Västervik 2985 invånare. Varvsverksamheten har en viss nedgång i början av seklet, men här finns ändå fyra varv. Dessa är Slottsholmsvarvet, Stora Varvet, Hultmanska varvet och Altonavarvet. Västerviks fjärrhandel ökar kraftigt och mot slutet av 1800-talet är Västervik landets fjärde stad vad gäller utlandstonnage.

1846 läggs Slottsholmsvarvet ner efter nästan 300 års verksamhet. Genom fusioner återstår under 1850-talet två varv, Förenade Stora- och Altonavarven och De förenade södra varven. Då ångfartygen gör sitt intåg har Västervik inte mycket att komma med. 1878 läggs Södra varvet ned. Även Stora varvet har svårigheter men finns i drift fram till 1917.

Av den övriga fabriksverksamheten finns yllestoff- och klädesfabrikerna kvar under första delen av 1800-talet. Två tobaksfabriker finns också under första delen av 1800-talet. Två urfabriker startas, liksom tre färgerier. Under mitten av 1800-talet startar ytterligare en mängd mindre fabriker. Bland annat Bleckslageri, spegelfabrik, repslageri, garveri, instrumentfabrik och väderkvarn. 1858 anläggs den första tändsticksfabriken i utkanten av Västervik. Den blev så småningom en av Västerviks största arbetsplatser.

Under andra hälften av 1800-talet har befolkningen vuxit så snabbt, att den inte längre ryms inom stadens fyra gamla kvarter. 2743 invånare 1820 har ökat till 5227 år 1860. 1848-1949 upprättas en plan över Södermalm och något senare även över Östermalm. 1872 har drygt 1000 invånare sina boplatser här.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.