Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Varvsverksamhet i modern tid

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

En ny stadsplan kommer till 1927 och nya stadsdelar växer upp. 1958 stängs varvsporten för gott i Västervik.  

Efter Stora Varvets nedläggning 1917 startar ett nytt bolag, Västerviks nya varvsaktiebolag. Varvet låg där Västerviks värmeverk finns idag. Modern utrustning köps in och varvet har eget bärgningsfartyg och dykare. Någon nybyggnad kom ändå inte igång. Huvuduppgiften blir istället reparationer. Arbetet läggs ned 1932 men återupptas på 1940-talet. 1954 arrenderas varvet ut till Oskarshamns varv. Det sista fartyget som sjösätts är ett minutläggningsfartyg åt marinen 1956. Skeppsbyggeriverksamheten i Västervik går i graven den 30 augusti 1958. Varvsporten stängs för gott 410 år efter det första varvets start.

Staden har under 1900-talet växt över sina breddar. På 1920-talet anser man det dags för en ny stadsplan, som antas 1927. Under 1930-talet är byggverksamheten livlig, framför allt på bostadssidan. Under andra världskriget stannar byggandet upp och vid krigets slut råder stor bostadsbrist i Västervik. Nya stadsdelar växer upp i områdena Brevik och Johannesdal.

Efter kriget flyttar Electrolux en del av sin tillverkning till Västervik. Fabriken stod klar 1948 och lades ned 2004. Svenska garvämnesfabriken ombildas 1909 till Tannin AB. Det lades ned på 1960-talet. 1915 grundas Västerviks pappersbruk, som i början gjorde kartong, men gick senare över till wellpapp. 1940 moderniseras maskinparken. Pappersbruket läggs ned 1980.

Sidan senast granskad den 13 mars 2018
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt kring arkivfrågor

Västerviks kommun
Arkivcentrum
593 80 Västervik

Besöksadress: Norra vägen 9, Västervik

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Kontaktpersoner

Västerviks kommunarkiv

Kommunarkivarie: Monica Klingberg
E-post kommunarkivet@vastervik.se
Telefon 0490-25 40 80

Endast tidsbokning

Norra Kalmar läns Föreningsarkiv

Arkivföreståndare: Jessica Granberg
E-post: foreningsarkiv@telia.com
Telefon: 0490-65 56 89

Västerviks Museums arkiv

Västerviks Museum
Telefon 0490-211 77

För bästa service, kontakta oss före ditt besök

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.