Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Internationellt arbete, nätverk och vänorter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Kommunens internationella kontakter har framförallt två delar. Kontakter med vänorter och internationellt utbyte inom skolan.

Västerviks kommun är också medlem i Union of the Baltic Cities (UBC).

Vänorter

På 1940-talet började Västervik med vänortssamarbete. Västerviks nordiska vänortsarbete sköts av Föreningen Norden. Bland annat träffas vänorterna vart tredje år vid en vänortsstämma. 

1989 blev Västervik och Ventspils vänorter. Under åren som gått har utbyte skett inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård, räddningstjänst, miljö och kultur.

Västerviks vänorter:

  • Bamble i Norge. 
  • Närpes i Finland. 
  • Akranes på Island.
  • Ventspils i Lettland.

Skolor

Eleverna i Västervik är en del av världen. Det internationella perspektiv i förskola och skola är viktigt för att barnen och eleverna ska se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och kunna utveckla sin förståelse och sitt lärande genom kontakter över kultur- och nationsgränser.

Sidan senast granskad den 19 april 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.