Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunens organisation

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation.

Organisationsschema för Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledningskontor

 • HR & kommunikation
 • Ekonomi, Upphandling och beställarfunktion
 • Kansli.

Enheten för arbete och kompetens

 • Campus Västervik
 • Integration
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknad/aktiviteter.

Enheten för kommunservice

 • Internservice (växel, telefoni och lokalbokning)
 • Lön och ekonomi
 • Kost
 • IT
 • Konsumentvägledning 
 • Budget- och skuldrådgivning 
 • Överförmyndare
 • Simhall
 • Fordonsenheten.

Kulturenheten

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Fritidsgårdar.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 • Förebyggande arbete
 • Räddningstjänst
 • Skydd och säkerhet.

Enheten för samhällsbyggnad

 • Hållbar utveckling
 • Infrastruktur
 • Kommunikationer
 • Mark och exploatering
 • Fysisk planering
 • Kartor och mätuppdrag
 • Landsbygdsutveckling
 • Fritids- och hälsofrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Barn- och utbildningskontoret
 • Centralt stödteam
 • Förskola
 • Familjedaghem
 • Fritidshem och fritidsklubb
 • Förskoleverksamhet och skola
 • Västerviks Gymnasium
 • Komvux
 • Särskola
 • Skoldatateket
 • Öppen förskola.

Miljö- och byggnadskontoret

 • Bygg
 • Miljö
 • Alkohol.

Socialförvaltningen

 • Administration
 • Äldreomsorg
 • Omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning
 • Individ och familjeomsorg
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet
 • Bostadsanpassning.

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

 

Västerviks Bostads AB

 

Tjustfastigheter AB

 

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB

 

Västervik Resort AB

 

Västervik Biogas AB

 

Smålandshamnar AB

Sidan senast granskad den 26 juli 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.