Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tolkning för dig som är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS).

Teckenspråk

Tjänsten Bildtelefoni.net gör det möjligt för den som använder svenskt teckenspråk och den som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill. Tjänsten är öppen dygnet runt, året runt.  

SIP-adress: tolk@tolk.sip.nu

Telefon: 020-28 00 20

Läs mer om tjänsten med teckenspråkstolkning på bildtelefoni.net:s hemsida. 

Texttolkning, punktskrift

Texttelefoni.se förmedlar samtal på svenska mellan text och tal, och på engelska mellan text och tal. Tjänsten gör det möjligt för personer som kommunicerar via text och personer som använder tal att ringa till varandra. Tjänsten passar även dig som är hörselskadad och som gärna pratar själv och dig som hör och som har talsvårigheter. Texttelefoni.se har öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

SIP-adress: texttelefon@texttelefoni.se

Analog texttelefon: 020-600 600

Telefon: 020-600 650

Det går också bra att använda tjänsten via webbappen som nås via tjänstens hemsida eller mobilappen som finns tillgänglig på Google Play och App Store.

Läs mer om tjänsten med texttolkning på texttelfoni.se:s hemsida. 

Talstöd, minnesstöd och anteckningar

Teletal är en tjänst för dig som behöver hjälp och stöd i telefonsamtal. En tolk ger dig stöd i samtalet när du behöver det.

Du kan till exempel få hjälp med att:

  • komma rätt i växeln,
  • tolka otydligt tal och svåra ord i samtalet,
  • få minnesstöd eller att anteckna vad som sägs.

Teletal tolkar endast på svenska och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 020-22 11 44 

Läs mer om tjänsten med talstöd på Teletals hemsida. 

Sidan senast granskad den 15 februari 2022
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.