Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I slutet av varje år avgör kommunfullmäktige vad den kommunala skatten ska bli. Under flera år har den legat på 21,16 kronor per intjänad hundralapp. På den skatten läggs landstingsskatt till. 

Alla som betalar skatt betalar också en begravningsavgift. För de som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift. Dessa avgifter varierar beroende på i vilken församling du är bosatt. Vidare information om din totala skattesats finns i tabellen nedan eller på skatteverkets hemsida.

Skattesats 2020 Västerviks kommun

FörsamlingSumma inklusive kyrko-avgiftSumma, ej
kyrko-avgift
Skatt till
kom-munen
Skatt till
lands-tinget
Avgift
till
Svenska
kyrkan
Begrav- 
nings- 
avgift
Dalhem 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Gamleby 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Gladhammar-Västrum 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Hallingeberg 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Hjorted 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Lofta 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Loftahammar 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Odensvi 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Törnsfall 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Ukna 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Västervik 34,47 33,27 21,16 11,86 1,2 0,25
Västra Ed 34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25

Överum

34,77 33,27 21,16 11,86 1,5 0,25
Sidan senast granskad den 15 april 2020
Innehållsansvarig: Christina Bäckström

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.