Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 26 oktober 2015

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet.

Kommunfullmäktige i Västerviks kommun sammanträder måndagen den 26 oktober 2015 klockan 18.00 i Folkets Hus, Gunnebo.

Kungörelse

Kungörelse Västerviks kommunfullmäktige 26 oktober 2015 (pdf 55 kB) 

Protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2015 (pdf 466 kB)

Kallelse 

Kommunfullmäktiges kallelse med handlingar 26 oktober 2015 (pdf x MB)

Ärenden

 1. Upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information om mottagande av asylsökanden och integration (pdf kB)
 4. Väckta motioner, interpellationer och frågor
 5. Motion om handlingsplan för regiontillhörighet - svar (pdf 869 kB)
 6. Motion om att arbeta in besöksnäringen i kommunens översiktsplan - svar (pdf 861 kB)
 7. Delårsrapport för kommunen januari-augusti 2015 (pdf  1 700 kB)
 8. En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) - remissyttrande
 9. Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län från 2016 - ändring om ansvaret för regional kulturverksamhet i Kalmar län (pdf 2 317 kB)
 10. Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - revidering (pdf 809 kB)
 11. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag (pdf  1 093 kB)
 12. Väckta medborgarförslag (pdf 1 419 kB)
 13. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan 2016
 14. Valärenden
 15. Anmälningar (pdf 4 192 kB)

Webbsändning

Sammanträdet kommer att webbsändas, men eftersom lokalen saknar bredbandsuppkoppling tyvärr endast i efterhand.

Se eftersändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober här.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2019
Innehållsansvarig: Sofie Westerlund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun