Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största utmaningar. Nu har forskarna blivit ännu mer säkra på att det är våra utsläpp av växthusgaser som är orsaken.

Klimatförändringar

Växthusgaser bildas vid eldning av olja, naturgas och kol. Om utsläppen fortsätter att öka är risken stor att jordens temperatur höjs mer än 2 grader. Störningarna i klimatet kan då bli mycket stora:

  • Varmare hav.
  • Stigande havsnivåer.
  • Mer torka i torra områden.
  • Mer regn i fuktiga områden.
  • Plötsliga väderomslag.

Risken är stor att det leder till översvämningar, skred och värmeböljor. Om utsläppen ska minska måste världens länder komma överens. Vi måste alla hjälpa till och gå över till förnyelsebar energi (exempelvis sol, vind, vatten och biobränslen). Vi måste också bli mer sparsamma när vi använder energi. Vill du ha tips om vad du kan göra? Ta kontakt med kommunens Energi- och klimatrådgivare.

Energi och klimatrådgivning

Västerviks kommun har beslutat att till år 2030 ska energiförsörjningen var fossilbränslefri

Energi- och klimatstrategi 

Energi- och klimatstrategi för 2021–2030 samt bilagor finns i sin helhet att läsa här: www.vastervik.se/kommunens-energi-och-klimatstrategi

Klimatanpassning

Även om vi redan idag skulle minska utsläppen av växthusgaser till nära noll, kommer det att ta tid innan minskningen ger resultat. Därför räcker det inte att bara minska utsläppen. Vi måste samtidigt anpassa samhället till klimatförändringarna.

Vill du veta mer om vad som kan göras för att klimatanpassa Västerviks kommun? Läs ”Strategi för Klimatanpassning”. Det är ett tematiskt tillägg till kommunens Översiktsplan.

Strategi för klimatanpassning - ÖP 2025 (pdf, 5,1 MB)

Sidan senast granskad den 1 november 2021
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakta hållbarhetsstrategen

Gun Lindberg
Telefon: 0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.