Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ny infart söderifrån till Västervik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

En sydlig infart till Västervik har diskuterats bland stadens invånare och politiker sedan 1950-talet. Det finns tydliga risker med att bara ha en väg in eller ut från staden, särskilt med tanke på den tunga trafiken. En ny infart från E22 skulle minska sårbarheten vid en större brand, stor trafikolycka eller stort vägarbete.

En sydlig infart skulle också göra avståndet in till centrum kortare för trafik söderifrån och minska restiden söderut från Västervik.

Utredningsarbetet hittills

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att den första etappen skulle utredas vidare. Både länsstyrelsen i Kalmar län och Trafikverket menar att det fortsatta arbetet bör utgå från alternativ ett, den nordliga sträckningen, som syns markerad på bilden här nedan.

karta med utbredning södra infartDen inledande vägutredningen godkändes i juni 2015 av kommunstyrelsen, som beslöt att följande punkter skulle utredas vidare:

 • Passage över Kvännaren.
 • Anslutning till befintligt vägsystem i Västerviks stad.
 • Utformning av trafikplats vid E22 och funktioner som parkering för pendlare samt omstigningsplats för kollektivtrafik med mera.
 • Gång- och cykelväg till Verkebäck och Gunnebo.
 • Fördjupade studier av natur- och kulturmiljöer.
 • Utformning av trafikplats vid E22.
 • Passage av sjön Kvännaren.
 • Vägsträckningen mellan trafikplatsen och Kvännaren.
 • Gång- och cykelväg ut till trafikplatsen och till Verkebäck.
 • Gång- och cykelväg från nya trafikplatsen till Jenny.
 • Anslutning och anpassning till befintligt vägsystem i Västervik.
 • Parkeringslösning Läroverksplan.
 • Fördjupad kulturmiljöutredning
 • Fördjupad inventering av naturvärden
  • Inventering och sammanfattande bedömning hur ekosystemen påverkas på land och i vattnet.
  • Inventering av havsörn och skogshöns.
  • Fördjupad artkartering av fladdermöss.

Inledande utredning

Trafikverket och Västerviks kommun gjorde en inledande vägutredning, som blev klar 2012. Utredningen behandlar två delar: En första etapp mellan E22 och Dichmannsgatan samt en andra etapp mellan Kvännaren och Västerviks hamn.

Utredningen visar fyra olika platser där en ny infart kan ansluta från E22:

 • Strax söder om nuvarande trafikplats Jenny.

 • Strax norr om befintlig bergtäkt.

 • I höjd med befintlig bergtäkt.

 • Strax nordost om Verkebäck.

Dessa alternativ förenas sedan i en gemensam sträckning norr om Hörtingerum. Tre olika möjligheter att passera över eller söder om Kvännaren redovisas också.

Den andra etappen är en väg som går i en båge söder om staden från den nya infarten ut till hamnen.

Tidsplan för södra infarten

 • Vägutredning, genomfördes 2010–2012
 • Kommunens utredningsfas, 2016–våren 2017
 • Delredovisning till kommunstyrelsen, december 2016
 • Kommunstyrelsen beslutar om inriktning för passage av Kvännaren, januari 2017
 • Slutredovisning av utredningsuppdragen för kommunstyrelsen, maj 2017
 • Samråd med Trafikverket, under arbetet
 • Beslut om start av arbete med vägplan, juni 2017
 • Vägplan, inledd första halvåret 2018
 • Kommunen fattar beslut om inlämnade av vägplan, politiskt beslut inväntas
 • Vägplan inlämnad för fastställelse, politiskt beslut inväntas
 • Bygghandlingar upprättas och entreprenör handlas upp, politiskt beslut inväntas
 • Anläggande av ny södra infart, uppskattad byggtid cirka fyra år, politiskt beslut inväntas

 

Sidan senast granskad den 23 mars 2021
Innehållsansvarig: Markus K Fridell

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.