Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Trafikregler och säkerhet

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Cykling och cykelvägar

Anna Selldén
Projekteringsingenjör
0490-25 48 39
anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Storgatan i Västervik

Generella trafikregler, som gäller för de allra flesta trafikanterna finns på Transportstyrelsens webbsida. Västerviks kommun ansvarar för de lokala reglerna.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är till exempel regler som talar om hur du får parkera på en viss plats. De kan också tala om vilken hastighet som gäller på en viss gata. Alla lokala trafikföreskrifter hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. Där kan du söka fram en gata och se vad som gäller.

Trafiksäkerhet

Alla fordonsförare kan hjälpa till för att få en säkrare trafikmiljö i Västerviks kommun genom att respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser. Som fotgängare ska du använda reflex om du är ute och rör dig i trafiken när det är mörkt ute. Som cyklist måste du se till att dina cykellysen fungerar så du syns ordentligt och inte riskerar att blir påkörd.  

.

Hastighetsdisplay

Ibland kanske du har sett en tavla uppsatt som mäter och visar din hastighet på lite olika gator i Västerviks kommun. Vi flyttar den till olika platser för att påminna dig om din fart. När den blinkar med röda siffror kör du för fort. När du kommer ner till den hastighet som är tillåten visas gröna siffror. Vi kan även avläsa en del statistik från de mätningar som genomförs, bland annat genomsnittlig hastighet för alla passerande fordon. Det finns även en annan uppgift som vi kan få fram ur statistiken och som är intressant och som heter V 85.

Med V 85 menas den genomsnittliga hastighet som 85% av alla passerade fordon håller när de passerar platsen. Den ger en bra bild om hur förare uppfattar trafikmiljön på den aktuella platsen. I kartan nedan kan du se resultatet från de mätningar som genomförts med start 2016. Vi kommer att uppdatera kartan med de nya mätningar som genomförs vartefter.

Sidan senast granskad den 23 september 2022
Innehållsansvarig: Christer Ramström

Kontakt för frågor kring trafik och gator

Trafikplanering

Christer Ramström
0490-25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

Västerviks kommun
Christer Ramström
593 80 Västervik 

Besöksadress: Fabriksgatan 21

kommun@vastervik.se

Daglig skötsel

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50, kundservice, vardagar 07.30-16.00
miljoenergi@vastervik.se

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Cykling och cykelvägar

Anna Selldén
Projekteringsingenjör
0490-25 48 39
anna.sellden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.