Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Vy över sjö

I Västerviks kommun finns det många spännande naturområden i de mest skiftande miljöer. Flera av dessa områden är också formellt skyddade. Just nu finns det 35 naturreservat i kommunen och 29 Natura 2000- områden.

Naturen i Västervik är mångskiftande och det finns mycket att upptäcka för dig som är intresserad av natur. Skärgården med sitt myller av öar är kanske det mest uppenbara. Men här finns många andra områden som är väl värda ett besök. Fastlandets ekmiljöer eller de kuperade skogsområdena i kommunens nordvästra del är ett par exempel.

Naturreservat

Idag finns det 35 naturreservat i Västerviks kommun. Bland dessa finns de flesta naturtyper som förekommer inom kommunen representerade. Med undantag för Gränsö naturreservat, så är de övriga reservaten utpekade av staten. Det är länsstyrelsen i Kalmar som har ansvar för tillsyn och skötsel av dessa.

Natura 2000

Natura 2000 är namnet på EU:s nätverk för värdefulla naturområden. Nätverket bygger på två av EG:s direktiv, Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet är att bidra till att skydda och bevara den biologiska mångfalden inom unionen.

I Sverige finns det närmare 4000 utvalda Natura 2000- områden. Av dessa finns just nu 29 stycken i Västerviks kommun. För varje område finns en bevarandeplan upprättad. Du kan hitta mer information om Natura 2000 och bevarandeplanerna på hemsidan hos länsstyrelsen i Kalmar.

Sidan senast granskad den 8 augusti 2013
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.