Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan till exempel vara i bostaden, på skolan eller förskolan. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa.

Problem som kan finnas är bland annat:

  • Dålig luftkvalitet
  • Drag
  • Dålig lukt
  • Att det är för kallt eller för varmt
  • Fukt och mögel
  • Buller

Den som är ansvarig för en skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av inomhusmiljön.

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn på skolor och förskolor.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din eller dina barns skola eller förskola ska du i första hand vända dig till lärare och rektor. Om inte detta hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 15 november 2021
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Miljö- och byggnadskontoret, kontaktsida

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

Besöksadress

Lunnargatan 1, Västervik

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 48 16

E-post

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun