Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Mobbning, studiero, trygghet, säkerhet

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Flicka som står ensam

Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna. 

Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Det kan vara taskiga sms, mejl eller facebookinlägg. Det är när det händer flera gånger som det kallas för mobbning. Den som blir utsatt för mobbning kan känna sig ledsen, rädd och kränkt.

Barn och vuxna har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn har också rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. 

Alla barn och elever har samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, kön eller ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan, förskolan och på fritids utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Om det förekommer kränkningar, attitydproblem och brottslighet i skolan kan extra stöd kallas in. SAMS-gruppen är ett sådant stöd. Gruppen består av medlingsutbildad personal från socialförvaltningens familjeenhet, polisen och skolan. Tanken är att SAMS-gruppen ska komma in i ett tidigt skede för att hindra att konflikten växer sig stor.

Vad kan du göra om någon blir mobbad?

Det kan kännas svårt att säga ifrån när man ser att någon mobbas. Den mobbade kanske säger att det är okej med taskiga skämt för att inte verka svag, eller av rädsla för att de som mobbar inte ska bry sig om att man säger ifrån.

Om du märker att någon blir mobbad, kan du visa att du bryr dig. Ibland kan det räcka med att säga hej, eller fråga något vardagligt. Du kan sätta dig bredvid någon som sitter ensam i matsalen eller göra sällskap till lektionen ibland.

Vad kan du göra som förälder?

Att som förälder eller nära vuxen få reda på att ens barn mobbas kan väcka många olika känslor och frågor. Det är bra att prata med barnet, lyssna och ta det barnet säger på allvar. Det är också viktigt att veta att man kan hjälpa barnet och att man har rätt att ställa krav på de som ansvarar för verksamheter som barnet deltar i.

  • Prata med barnet.
  • Kontakta personalen i förskolan, skolan eller på fritids.
  • Om det inte hjälper att prata med personalen kan man välja att gå vidare med en anmälan till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Sidan senast granskad den 18 september 2015
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.