Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Barn och unga som har ett annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i det språket. Detta kallas modersmålsundervisning. I förskolan erbjuds modersmålsstöd.

Vem har rätt till undervisning?

Undervisning i modersmål ges till barn och unga som talar ett annat språk än svenska hemma. Språket ska användas dagligen i hemmet.

Barn och unga med ett minoritetsspråk kan få undervisning även om de inte talar språket hemma varje dag. De nationella minoritetsspråken är:

  • Samiska
  • Meänkieli (tornedalsfinska)
  • Jiddisch
  • Finska
  • Romani

Adoptivbarn har också rätt till undervisning i sitt modersmål. Det måste finnas ett visst antal elever för att vi ska kunna erbjuda ett språk.

Förskola, grundskola och gymnasium

I grundskolan och på gymnasiet är modersmål ett eget ämne med egen kursplan. Eleverna ska få utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen för att gynna tvåspråkighet och dubbel kulturell kompetens. Modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan är frivillig.

Elever i grundskolan kan läsa sitt modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen.

På gymnasiet kan modersmål läsas som individuellt val, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska, eller läsas som utökat program.

Totalt finns det tre kurser i modersmål:

  • Modersmål A
  • Modersmål B
  • Aktiv tvåspråkighet
Sidan senast granskad den 14 mars 2022
Innehållsansvarig: Ann Nilsson

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.