Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta träningsskolan

Stefan Lundberg

rektor
0490- 25 45 18
stefan.lundberg@vastervik.se

Hanna Berg

specialpedagog
0490- 25 46 09
hanna.berg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan och till för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Den finns på Fågelbärets skola.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas för träningsskolan. I träningsskolan går de barn och ungdomar som inte kan ta del av hela eller delar av grundsärskolans utbildning i ämnen. I träningsskolan kan man gå från årskurs 1-9. I träningsskolan läser man ämnesområden, istället för ämnen. Det finns fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik 
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning

Eleverna är fördelade på tre åldersblandade klasser. Personaltätheten är hög och på skolan arbetar:

  • Specialpedagoger/Speciallärare
  • Logoped
  • Fritidspedagog
  • Skolpsykolog
  • Elevassistenter

I träningsskolan kan man kombinera ämnen från grundsärskolan med träningsskolans ämnesområden. Det avgörs från fall till fall. I träningsskolan finns det inga betyg. Eleverna får istället ett intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare vill ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme.

Vi erbjuder också fritidshem.

Sidan senast granskad den 24 oktober 2022
Innehållsansvarig: Stefan Lundberg

Kontakta träningsskolan

Stefan Lundberg

rektor
0490- 25 45 18
stefan.lundberg@vastervik.se

Hanna Berg

specialpedagog
0490- 25 46 09
hanna.berg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun