Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Extra anpassningar, särskilt stöd

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Vuxen som sitter och pratar med ett barn

Om du har barn i förskolan eller är elev och går i kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här i Västervik så har du rätt att få stöd och hjälp när det gäller elevhälsa.

Elevhälsa kan betyda väldigt många olika saker. Några exempel kan vara:

  • Att man känner sig ledsen.
  • Att man känner sig ensam.
  • Att man tycker att man börjar höra dåligt.
  • Att man tycker att det är svårt att läsa.
  • Att man behöver hjälp med att äta rätt.
  • Att man behöver hjälp med sin impulskontroll.

På varje skola finns det ett elevhälsoteam. Teamet leds av rektor och tillsammans med skolsköterska, kurator, psykolog, och specialpedagog stödjer de skolpersonal i elevhälsofrågor. När du behöver ta kontakt med din skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog eller annan elevhälsopersonal, kan du vända dig till din lärare eller mentor för att få hjälp med detta. Du kan också hitta kontaktuppgifter till skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog på din egen skolas hemsida.

För förskolorna finns ett centralt förskoleteam, med specialpedagog, socionom, hörselpedagog och förskolepsykolog. Kontakta din förskola för att få hjälp med kontakt. 

Sidan senast granskad den 22 februari 2021
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.