Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bidrag till lovaktiviteter 2021

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-05

Två flickor som målar på en vägg

Regeringen har fattat beslut om ett riktat bidrag till Sveriges kommuner under 2021. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldergruppen 6-15 år. 

Västerviks kommun erbjuder föreningar och ideella organisationer att söka medel för att arrangera aktiviteter under sommar, höst- och jullovet 2021.

Förutsättningar för lovbidrag

 • Vara avgiftsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Aktiviteterna ska genomföras smittsäkert och ge stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Behandla alla barn och unga lika vad som gäller tillgång och deltagande.

Hur söker du bidraget?

Du ansöker skriftlig på en blankett. Du hittar blanketten under rubriken E-tjänster och blanketter på denna sida.

Sista ansökningsdag för aktiviteter :

 • Sommarlovet: 1 juni
 • Höstlovet: 15 september
 • Jullovet: 15 november

Ansökan skickas till: Västerviks kommun, Kulturenheten, 593 80 Västervik.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om din förening eller organisation med kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av aktiviteten.
 • Plats för aktiviteten.
 • Beräknat antal deltagare.
 • Information om det är begränsat antal platser.
 • Start- och slutdatum.
 • Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för personal, material med mera.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i ansökan? Kontakta Kerstin Rollsjö på mejl kerstin.rollsjo@vastervik.se eller telefon 0490-25 55 04.

Övriga förutsättningar

Du ska redovisa senast den 30 dagar efter avslutad aktivitet. Du redovisar skriftligt på en särskild blankett. Du hittar blanketten på denna sida under relaterade länkar.

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas. Om endast del av bidraget använts kommer ska resterande återbetalas.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.