Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-04

Beslut fjärrundervisning v. 10

Mot bakgrund av de rekommendationer smittskyddet i Region Kalmar län meddelade under vecka 8 och indikationer på fortsatt smittspridning i vårt län och vår kommun av Covid-19 kommer åk 1–2 på Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet ha fortsatt fjärrundervisning under vecka 10.

Individuellt val sker i huvudsak via fjärrundervisning. Undantag görs för kursen Matematik 3B där undervisningen sker på plats.

Under vecka 10 kommer beslut att fattas hur fjärr- och närundervisning kommer att växla under veckorna 11-13.

Det är nu av stor vikt att alla följer de råd, rekommendationer och restriktioner som regionen, Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelat. Vi har alla ett högst personligt ansvar att agera på ett sådant sätt så att smitta inte sprids.

Vi måste alla fortsätta att på skoltid, arbetstid och fritid:

  • Hålla avstånd
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma från skola och arbete vid milda symptom
  • Använda handsprit
  • Umgås med de man bor tillsammans med
  • Inte delta i eller anordna fester
  • Fortsätta provtagning vid symptom

För övriga elever sker fjärrundervisning enligt tidigare fattat beslut för veckor 5–13:

vecka

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA)

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL)

5

 

Åk 1

Åk 2

6

 

Åk 2

Åk 1

7

 

Åk 3

Åk 2

8

SPORTLOV

SPORTLOV

 

9

Åk 1

Åk 1

 

 

10

 

 

Åk 2 & Åk 1

 

Åk 2

 

11

 

Åk 3

Åk 1

 

12

 

Åk 1

Åk 2

13

 

Åk 2

Åk 1

 

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.