Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-11

Information fjärrundervisning gymnasieskola v.11-15

 

Under perioden v. 5 fram till idag har vi genomfört undervisning växelvis med fjärr- och närundervisning. Vi har hela tiden hoppats på att vi ska kunna öka graden av undervisning på plats men smittläget i vår region medger tyvärr inte ännu att vi kan ha flera elever på plats samtidigt. Vi kan bara hoppas på att vaccinationer och vårt eget ansvarstagande utifrån gällande restriktioner så småningom kan innebära att vi återgår till mer undervisning på plats.

Från och med vecka 11 till och med vecka 15 kommer undervisningen ske på följande sätt:

Yrkesprogram:

Årskurs 3 har närundervisning på heltid.

Årskurs 1 och 2 har fjärrundervisning varannan vecka

Under nämnda period är ett stort antal klasser i åk 2 ute på Arbetsplatsförlagt lärande 2–3 dagar i veckan, vilket innebär färre elever i undervisningsmiljöerna.

 

Högskoleförberedande program

Se schema nedan.

Schema för fjärrundervisning v. 11–15

vecka

Högskoleförberedande program (EK, SA, NA)

Yrkesprogram (BA, IN, EE, VO, HV, HA, RL)

11

 

Åk3 + Åk 2

Åk 1

12

 

Åk 1 + ÅK 3

Åk 2

13

 

Åk 2 + åk 1

Åk 1

14

 

PÅSKLOV

PÅSKLOV

15

Åk 3 + åk 2

Åk 2

 

 

För gymnasiesärskola och introduktionsprogrammen fortsätter närundervisning på heltid.

 

Individuellt val

Under vecka 11-15 sker undervisning på individuellt valt via fjärrundervisning med undantag för:

Matematikkurser

Praktiska/yrkesinriktade kurser

Respektive lärare kontaktar respektive elevgrupp för mer information.

 

Undantag

Vi kommer göra begränsade undantag från fjärrundervisningsschemat för prov och praktiska/laborativa moment.

 

Skollunch

Under de veckor eleverna har fjärrundervisning gäller beslutet om ersättning för skollunch á 40 kronor per dag. Ersättningen betalas ut vid fjärrundervisningsperiodens slut.

De veckor eleverna har närundervisning äter eleverna lunch i skolrestaurangen.

För att vi ska kunna hantera närundervisningen utifrån pågående pandemi gäller att alla medarbetare och elever tar ett stort ansvar för att hålla avstånd i korridorer, vid skåp, kö till restaurangen och i skolrestaurangen.

Nya beslut kan med kort varsel komma att meddelas utifrån smittskyddsläget i Västerviks kommun.

Västerviks gymnasium planerar också för undervisning delar av påsklovet i matematik, enligt den förordning (2020:115) som möjliggöra förändringar av läsårstider dvs att undervisning får ske på kvällar, helger eller lov. Vilka elever/grupper/klasser som kommer att ha undervisning på påsklovet kommer att meddelas av respektive rektor. Skälet till att vi överväger obligatorisk undervisning under delar av påsklovet är att elever ska klara sin matematikkurs på ett bra sätt.

För mer information kontakta mentor, respektive rektor eller gymnasie- och vuxenutbildningschef.

Med vänliga hälsningar

Skolledningen vid Västerviks gymnasium genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.