Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-04-15

Information om fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning

 

Smittskyddet i Region Kalmar län har rekommenderat fortsatt växelvis när- och fjärrundervisning för hela april. Mot bakgrund av den rekommendationen och smittläget kommer undervisningen för elever på Västerviks gymnasium fortsatt ske med växelvis när- och fjärrundervisning under veckorna 16 och 17. Nya beslut för maj och juni tas i mitten av vecka 17.

Följande årskurser har fjärrundervisning v.16–17

Vecka

Högskoleförberedande program

 

Yrkesprogram

v. 16

Åk 3 + Åk 1

Åk 1

 

v.17

Åk 2 + Åk 1

Åk 2

 

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning.

Årskurs 3 på yrkesprogram har närundervisning på heltid.

Undantag från fjärrundervisning kan beslutas om för prov, laborativa och praktiska moment samt för elever i behov av särskilt stöd i samråd med rektor och gymnasie- och vuxenutbildningschef.

Vi hoppas att smittspridningen avtar genom vaccinering och följsamhet mot råd och rekommendationer så att vi under sista delen av läsåret kan öka på närundervisningen. Men än är det för tidigt att våga säga något bestämt i den frågan. Det är nu mer viktigt än någonsin att vi följer alla de råd och rekommendationer som regeringen, regionen, och Folkhälsomyndigheten ger oss. Det är vi, bara vi som avgör om det kan ges utrymme för mer undervisning på plats under maj och juni. Nu hjälps vi åt tillsammans – vi är snart framme vid målsnöret.

Skolledningen vid Västerviks gymnasium

genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.