Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Eldningsförbud i hela Kalmar län från 10 juni klockan 12.00

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-06-09

Nu införs eldningsförbud i Västerviks kommun och i hela Kalmar län från och med torsdag 10 juni klockan 12. Förbudet gäller all eldning av fast material, med undantag för grillning i säkra särskilt avsedda grillplatser.

Räddningschefen i Västerviks kommun har beslutat att införa eldningsförbud i kommunen från och med torsdag 10 juni klockan 12.00. Anledningen till beslutet är höga brandriskvärden och väderprognoser för kommande dagar. Räddningstjänsterna i länets alla kommuner gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas och samtliga kommuner i hela länet kommer att införa eldningsförbud från samma tidpunkt.

Det är mycket torrt i skog och mark just nu och ett eldningsförbud kan hjälpa oss att förhindra att allvarliga bränder skapar stora skador i vår kommun, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef i Västerviks kommun. Han fortsätter:
Branden på Husö i skärgården i söndags visar hur viktigt det är att grillning nu måste ske i riktigt säkra grillanordningar. Det måste finnas en avgränsning och markyta av icke brännbart material runt grillplatsen för att vi inte ska riskera spridning i så här torr väderlek.

Eldningsförbudet gäller tills vidare, tills ett nytt beslut fattas. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3§ i lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse (inom sammanhållen planlagd bebyggelse gäller sedan tidigare generellt eldningsförbud mellan 2 maj och 29 september). Förbudet gäller eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.

Förbudet gäller inte grillning vid iordningsställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. En sådan grillplats behöver vara avgränsad med obrännbart material som sten eller betong och behöver ha en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen.

Använd gärna telefonappen BRANDRISK Ute för att hålla dig uppdaterad om gällande eldningsförbud och brandrisker utomhus. Västerviks kommuns webbsida www.vastervik.se/brandrisk har också aktuell information om vad som gäller i kommunen. Där hittas även flera relevanta relaterade länkar till bland annat brandriskinformation från MSB. Din Säkerhet och SMHI.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.