Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Här blir företagens spillmaterial förskolans guld

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-05-27

Nu flyttar Inspira Pedagogiskt Centrum in i Centrumgårdens lokaler. En stor kreativ verkstad med olika ateljéer där förskolans pedagoger kan botanisera bland återbruk, naturmaterial och digitala uttrycksformer.

Vissa kanske undrar vad det är för en fattig förskola som inte har en massa leksaker? Men det är egentligen tvärtom, vi är en förskola rik på fantasi.

Det säger Niklas Weidmert, förskollärare och IKT-pedagog. Tillsammans med kollegorna Charlotte Sohlman och Helene Nilsson, förskollärare och ateljeristor, jobbar han med förskolans pedagogiska centrum – Inspira. Inspira är en plats för fortbildning och nätverkande för kommunens medarbetare på förskolan. Här blir även företagens spillmaterial till förskolans guld. En plats där pedagogerna kan hämta material och inspiration att ta med sig till barnen på förskolan.

Helene, Charlotte och Niklas utanför Centrumgården

Återbruk är ett fantastiskt demokratiskt material som främjar och gynnar barnens kreativitet och fantasi. Ingen har förkunskap om vad det kan bli och man kommer ifrån det här med rätt och fel. Det är gynnsamt med många olika lösningar. Dessutom är det ett sätt att sätta miljöfrågor och hållbar utveckling i fokus, säger Helene.

Verksamheten har funnits sedan 2017 och låg tidigare tillsammans med en av socialförvaltningens verksamheter i Stenhamravillan. Där praktiserar unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden med att samla in rest- och spillmaterial från företag. Miljöinspektörer från miljö- och byggnadskontoret säkerställer att materialet är säkert och kemikaliesmart för att kunna användas i lek, skapande och undervisning. Förskolorna får sedan hämta eller låna material från Inspira.

Robot

Plats för inspiration och möten

Sedan årsskiftet huserar Inspira i Centrumgårdens lokaler i centrala Västervik. Här finns flera olika inspirerande exempel på hur pedagogerna kan bygga upp och utforma pedagogiska lärmiljöer på förskolorna. Där naturmaterial, återbruk och digital teknik knyts samman.

Det är både en plats med inspirerande lärmiljöer och en mötesplats för pedagoger inom förskolan. Här kan de mötas vid en workshop eller ha konferens med kollegor och rektorer. Så småningom hoppas vi kunna ta emot barngrupper här också, berättar Charlotte.

Burk med magneter

Har du material som du tror skulle passa in i förskolans verksamhet?

Mejla oss på: inspira@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.