Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Har du hittat en död vild fågel? Hjälp oss att rapportera in!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-03-12

Flera observationer av döda vilda fåglar har gjorts i Västerviks kommun och SVA, statens veterinärmedicinska anstalt, vill gärna få rapporter om hittade sjuka eller döda vilda fåglar.

Rapportera döda fåglar till SVA

I höstas upptäcktes fågelinfluensa av typen H5N8 i västra Europa. I november konstaterades smittan i Skåne och sedan har fler fynd i landet gjorts, både hos tama och vilda fåglar. I februari i år konstaterades en knipa från Västervik ha fågelinfluensa. Flera observationer av döda vilda fåglar har gjorts i Västerviks kommun. SVA behöver din hjälp att kartlägga utbrottet. Därför är det viktigt att du rapporterar in om hittade sjuka eller döda vilda fåglar.

Du kan rapportera in döda fåglar via denna länk.

Om SVA vill ha in den döda fågeln

Efter kontakt med SVA kan det bli aktuellt att skicka in fåglar för analys avseende fågelinfluensa och eventuellt sker även en obduktion av fågeln. Det är viktigt att du använder handskar om du hanterar döda vilda djur. Vräng en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt. Tänk också på god hygien och att hantera materialet i väl ventilerat utrymme, gärna utomhus.

Om SVA inte vill ha in den döda fågeln

Om SVA inte bedömer fågeln lämplig för provtagning ska fågeln destrueras enligt kommunens direktiv:

  • Inom Västerviks tätort kan Västervik Miljö & Energis kundtjänst kontaktas på 0490 – 25 70 50 så hämtas fågeln separat som avfall utan kostnad. Fågel kan också lämnas vid Målserums återvinningsstation där kärl kommer finnas tillgängliga. Kontakta personal när du kommer.
  • Det är viktigt att fågeln är packad i tät plastpåse.
  • Fågeln kan även destrueras genom att den bränns eller grävs ner under säkra former (så att inte rovdjur kommer åt att gräva upp den). Den får inte läggas i sopkärl.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.