Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

IST Administration och IST Lärande

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-08-23

IST Administration och IST Lärande

 

Västerviks Gymnasium har två nya tjänster för elever och vårdnadshavare. Därmed också nya sätt att logga in på.

I IST Administration finns elevens kurser, schema, frånvaro och betyg. Detta kunde man tidigare se i Dexter.

I IST Lärande finns information om elevens kunskapsutveckling. Detta är en uppdatering av den tidigare tjänsten med samma namn.

Inloggning

Elever

IST Administration: https://vastervik.se.ist.com/student

IST Lärande: https://vastervik-student-learn.se.ist.com 

Elever kan komma åt dessa tjänster när man är på plats på gymnasiet och är inloggad på sitt G-suitekonto (sXXXXX@skola.vastervik.se). Vill man komma åt IST Administration eller IST Lärande hemifrån måste man först registrera Google Authenticator i sin telefon. Det gör man en första gång när man är på skolans nätverk.

När man på skoldatorn loggat in i Mobilityguard via https://edu.login.vastervik.se så klickar man på ”Mina inställningar” -> Engångslösenordsenheter -> Konfigurera din mobila klient och följer instruktionerna.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan med hjälp av bank-ID logga in via kommunens e-tjänster.

Gå till Västerviks kommuns hemsida www.vastervik.se

Välj fliken E-tjänster och blanketter överst i fönstret. Skriv Administration eller Lärande i sökrutan överst, så visas önskad tjänst.

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.