Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljonsatsning på kompetensutveckling i regionen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-12-07

Svenska ESF-rådet har beviljat 7,8 miljoner till projektet ”Kompetenslyft Kalmar län”, där Campus Västervik ingår. Projektet ska fokusera på företag och anställda inom industri och industrinära verksamhet i regionen.

Industrin i Kalmar län har drabbats hårt av den rådande pandemin. Branschen är beroende av internationell handel, vilket är ett särskilt drabbat område. Kalmar län är en industritung region med en stor industrinära tjänstesektor. Här finns totalt 1538 företag inom tillverkningsindustrin, som har en större andel sysselsatta än genomsnittet för Sverige.

I Kompetenslyft Kalmar län ska anställda i industrin erbjudas utbildning och kompetensutveckling så att både anställda och företag står rustade för en ny situation under och efter pandemin. Branschen, liksom hela näringslivet, påverkas av förändringar kopplade till bland annat ökad globalisering och digitalisering, enligt Sydsvenska handelskammaren. Det ställer krav på nya lösningar och ny slags kompetens.

Projektet Kompetenslyft Kalmar län omfattar hela Kalmar län och drivs av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling och Campus Västervik samt med stöd av Region Kalmar län som går in med 2,9 miljoner i projektet.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.