Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

2015 års kulturstipendium till Mustafa Saoud, hedersdiplom till Dag Jonasson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-05-12

Vid kommunstyrelsens sammanträde 11 maj beslutades vilka som ska tilldelas Västerviks kommuns kulturstipendium och hedersdiplom. Kulturstipendiet ges till Mustafa Saoud och hedersdiplomet till Dag Jonasson.

Mustafa Saoud, som arbetat som hemspråkslärare i 26 år är dessutom engagerad i många olika kulturella sammanhang. Bland annat inom skolan, ungdomsverksamheter och biblioteket. Just nu arbetar Mustafa med en bok som är tänkt ska användas inom svenska som andraspråk-undervisningen, samt inom svenska för invandrare. Boken riktar sig till nyanlända, den handlar om svenska traditioner och högtider och kommer att ges ut på flera språk. Kulturstipendiet som Mustafa Saoud tilldelas är på 12.000 kronor.

Dag Jonasson, nominerades till kulturstipendiet av en kommunmedborgare som ville uppmärksamma hans outtröttliga och aktiva arbete med musikarrangemang och utställningar på Musikbiblioteket i Västervik. Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Dag Jonasson hedersdiplomet för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.

Både kulturstipendiet och hedersdiplomet kommer att delas ut i samband med firandet av Sveriges Nationaldag i Stadsparken i Västervik.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.