Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Eldningsförbud i Västerviks kommun från lördag 15 augusti

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-08-14

OBS uppdaterad info 20150903: Länsstyrelsen har upphävt eldningsförbudet nedan.

Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsammans med bland andra räddningschefen i Västerviks kommun beslutat att införa eldningsförbud utomhus i hela Kalmar län, där Västerviks kommun ingår. Skälet är en stor risk för skogsbränder i skog och mark och förbudet grundas på förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Med eldning utomhus menas alla typer av uppgörande av eld, samt grillning på mark. 

När det råder eldningsförbud är det förbjudet att göra upp öppen eld både i skog och mark och på villatomter. Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på (exempelvis murade, grävda eller avskärmade). Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.

Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken där risk för brandspridning föreligger.

Vid all grillning måste stor försiktighet iakttas!

Den som bryter mot eldningsförbudet kan komma att dömas till böter med stöd av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 10 kap 3§.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.