Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föreläsning om islamism och IS

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-03-19

Flaggspel

Professor Leif Stenberg, från Centrum för mellanösternstudier vid Lunds universitet, kommer till Västervik 14 april för att föreläsa kring islamismen och den Islamiska staten i Syrien och Irak.

Föreläsningen riktar sig till politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer.

Plats: Biostaden, Västervik
Dag och tid: 14 april 8:30-12:30

I mars 2011 tog de demonstrationer sin början i Syrien som senare kom att utvecklas till ett inbördeskrig. I dag är Syrien ett sönderslaget land. Cirka 7,6 miljoner människor är på flykt i landet och ungefär 3,8 miljoner är flyktingar som registrerats i länder utanför Syrien. Landets infrastruktur är sönderslagen och likaså den syriska ekonomin. Föreläsning avser att ge en bakgrund till syrisk kultur och samhälle med ett fokus på utvecklingen från ett fredligt uppror till inbördeskrig. Till detta kommer en fördjupning som rör framväxten av den rörelse som i dag kallas för den Islamiska Staten. Följaktligen är målet är att ge deltagare dels en bakgrund till situationen i Syrien, dels en fördjupning som rör konfliktens senaste utveckling och den världsuppfattning som ligger till grund för den Islamiska Staten.

Leif Stenberg är professor i islamologi och chef för Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Han har sedan 1990-talets början studerat islam i Syrien och publicerat flitigt rörande utvecklingen av samtida islam. Han har nyligen sammanställt en rapport om Syrien och Iraq för Svenska kyrkans räkning och kommer i höst ut med en redigerad volym med titel Syria from Reform to Revolt Volume II: Culture, Society and Religion.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.