Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hjälp till flyktingar i Västerviks kommun

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-10-07

Många hör av sig till kommunen och vill hjälpa på olika sätt. Det finns ett stort engagemang i vår kommun med frivilligorganisationer och ideella initiativ. Insatser är välkomna för den aktuella flyktingsituationen både vad gäller personer med uppehållstillstånd och personer som befinner sig i asylprocessen.  

Här nedan finns olika exempel på hur du kan engagera dig:

Röda Korset

Röda Korset samarbetar i asylprocessen med Rädda Barnen, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan i Västervik. Röda Korset har tillsammans med dessa organisationer möten med de asylsökande tre dagar per vecka. Måndagar i Johannesgården, tisdagar i Valstad och onsdagar i Marieborgskyrkan. Vi erbjuder allmän och aktuell information bland annat genom inbjudna gäster, svenskundervisning och barntillsyn/lek. Vi serverar te/kaffe och smörgåsar.
Kontaktperson Kent Hedman telefon 073-669 17 83 eller mejl:
kenthedman@spray.se

Rädda Barnen

Rädda Barnen i Västervik arbetar tillsammans med ett antal frivillighetsorganisationer för att ta emot de asylsökande i Västervik på ett bra och värdigt sätt. Vi erbjuder introduktion i svenska för de vuxna och möjligheter till lek för barnen. Vi  är på Johannesgården på måndagar och alla är välkomna att deltaga.
Ta kontakt med någon i lokalavdelningen om du har frågor.
Ingalena Josefsson telefon 073-420 68 17 eller mejl:
Josefsson.isgatan@gmail.com

Svenska Kyrkan

Ett välkomnande samhälle!
Svenskakyrkan i Tjusts pastorat erbjuder möjlighet till själavårdande samtal, stöd och rådgivning, gudstjänster och mötesplatser samt uppsökande verksamhet.
Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida

Kontaktperson Birgitta Forsberg Diakon
0490-84 262

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.