Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunstyrelsen beslutade att söka prövningstillstånd för överklagande av kammarrättsdom om laglighetsprövning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-01-27

Under andra veckan i januari kom kammarrättens dom om att kommunfullmäktiges återtagande av uppdrag till förtroendevalda inte var lagenligt utförda hösten 2012. Västerviks kommun vände sig omgående till juridisk expertis hos Sveriges Kommuner och landsting (SKL) för att utreda vad domen betyder i praktiken och om ett överklagande av domen till högre instans skulle vara aktuellt.

SKL:s förbundsjurist Staffan Wikells första svar är att domen inte har någon praktisk betydelse för de beslut som fattats under tiden oktober 2012 till 2014 års utgång, eftersom de beslut som fattats under perioden och redan har hunnit vunnit laga kraft är lagliga.

SKL anser också att det finns goda skäl till att kommunen bör söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom kammarrätten enligt Wikell förbisett viktiga aspekter i kommunallagen och ett prejudicerande beslut om exempelvis obligatorisk fyraårig mandatperiod saknas.

Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens sammanträde att gå vidare med ett överklagande av kammarrättens dom.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.