Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Omgestaltning av nedre Kvarngatan i Västervik

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 67
daniel.niklasson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-03-02

Under hösten 2014 har ett förslag för omgestaltningen av nedre Kvarngatan i Västervik växt fram. Arbetet har skett i tät dialog med intressenterna som har bjudits in till att delta aktivt i den kreativa processen. Inriktningen för omgestaltningen är nu klar och har förankrats inför vidare projektering. Förändringarna beräknas att kunna påbörjas senare i vår.

Platsen har noga analyserats med hänsyn till funktion för:

  • Trafikanter.
  • Tillgänglighet.
  • Anpassning till verksamheter.

skiss kvarngatan omgestaltning

- Nedre Kvarngatan är en viktig angöringspunkt med ett strategiskt läge för många arbetsplatser och närhet till centrum. Det är också ett viktigt stråk med förlängningen till Hamnplan. Med omgestaltningen förstärks platsens karaktär. Det blir en attraktiv plats som skapar nya möjligheter, säger Daniel Byström på enheten för samhällsbyggnad på Västerviks kommun.

Ledord för utvecklingen har varit:

  • Funktionellt.
  • Modernt.
  • Organiskt.
  • Vågat.
  • Nyskapande.
  • Karaktär.
  • Ljusets närvaro.

- Ledorden kan tydligt kännas i val av material och möblering, säger Daniel Byström avslutande.

nedre kvarngatan skissbild omgestaltning

Kontakta enheten för samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadschef, chef enheten för samhällsbyggnad

Daniel Niklasson
0490-25 40 67
daniel.niklasson@vastervik.se

Besöksadress

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.