Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Positiv befolkningsutveckling första halvåret 2015

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-08-17

SCB presenterade under måndagen befolkningssiffror för Sveriges kommuner under årets första sex månader och Västerviks kommuns utveckling inte bara fortsätter positivt, utan höjer tillväxttakten ytterligare.

Västerviks kommuns befolkning var den 30 juni 2015 36.085 personer, vilket kan jämföras med 35.970 ett år tidigare (och med 35.920 den 31 december 2014).

Invånarantalet har alltså växt med 115 personer under senaste året (och med 156 personer sedan årsskiftet, justerad siffra). Befolkningsutvecklingen i Västerviks kommun har traditionellt sett oftast varit positiv under första halvåret, medan andra halvåret i stort sett alltid haft negativ utveckling.

- Redan förra sommaren tyckte vi oss se ett trendbrott för befolkningsutvecklingen under första halvåret, där summan var klart högre än vi vant oss vid. Det ledde också till den första totalökningen av Västerviks kommuns befolkning på sju år, även räknat på hela året efter senaste nyårsskiftet, säger kommunens informatör Fredrik Blom som fortsätter:
- Det är både tänkbart och troligt att kommunens befolkning kan komma att öka även räknat på hela 2015, när vi nu ser dessa siffror för första halvåret. 

Förutom att antalet födda har ökat jämfört med första halvåret 2014 (+12%), så har antalet avlidna minskat till en lägre summa än på många år (-3%). Men framför allt har antalet inflyttare, både från övriga Sverige och andra länder, ökat stort jämfört med första halvåret förra året (Sverige +10% och övriga länder +17%). Samtidigt har siffran för utflyttning till andra kommuner under första halvåret landat på en högre nivå än på många år (+10%), medan antalet utvandrade ligger kvar på en ganska låg nivå (-6%).

Värt att notera är att förändringen i procent är +0,32%, jämfört med antalet invånare tolv månader tidigare. För hela riket är motsvarande förändring +1,01%. Kommunens förändring i procent för 2014 års första halvår var +0,14%, jämfört med ett år innan.

Se alla siffrorna för första halvårets befolkningsutveckling under de senaste sex åren här.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.