Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vi söker nya LIS-områden

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-02-18

LIS är en förkortning av ”Landsbygdsutveckling i strandnära läge”. För att ett LIS-områden ska kunna bebyggas måste det först pekas ut i kommunens översiktsplan.

Som en del av arbetet med översiktsplanen tog vi fram dokumentet "Bebyggelse på landsbygd". Där beskrivs de områden i Västerviks kommun som idag är LIS-områden.

Vi har nu bestämt att revidera dokumentet ”Bebyggelse på landsbygd”, eftersom vi sett att behovet finns. Samtidigt vill vi se om det inte finns fler områden som skulle kunna vara lämpliga som LIS-områden.

Vad krävs?

För att ett område ska kunna bli LIS-område måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Exempelvis:

  • Platsen måste vara vid en insjö.
  • Fri passage måste finnas närmast stranden för att tillgodose växt- och djurlivet samt friluftslivet. 
  • Varaktig sysselsättning och/eller bevarat eller ökat underlag för service på landsbygden.

 För att ett LIS-område ska kunna bebyggas krävs i ett senare skede strandskyddsdispens i detaljplan, eller bygglov. Möjlig utveckling skulle exempelvis kunna vara:

  • Verksamheter, som exempelvis turistanläggningar. 
  • Flertalet boenden.

Har du idéer på vad som skulle kunna bli ett LIS-område, eller några tankar och funderingar, vänligen kontakta planarkitekt Erik Andersson 0490-25 40 70, erik.andersson@vastervik.se. Gärna skriftligen. Vi vill ha ditt förslag på LIS-område senast den 18 mars 2015.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Bebyggelse på landsbygd (pdf 4,20 MB)

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.