Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya befattningar inom kommunens skolverksamhet ska avlasta rektorer och lärare, nio nya tjänster lediga just nu

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2015-11-09

Två nya befattningar som förskolechef och intendent har införts inom Västerviks kommuns förskolor och skolor. Detta är en del i arbetet med att förbättra rektorers arbetssituation inom kommunens skolor och förskolor för att öka förutsättningarna för förbättrade resultat och utveckling från elever och barn. Beslutet bygger på ett förslag från barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att avlasta ledarna. Detta så att mer tid och fokus kan läggas på uppgifter som har direkta kopplingar till det pedagogiska ledarskapet för att barn och elever ska utveckla kompetens för livet.

Svensk och internationell forskning visar hur viktig förskollärare och lärares
kompetens, engagemang och kunskap är för barn och elevers utveckling och resultat. Ett bra ledarskap från förskolechefer och rektorers håll är viktigt för att kunna ge pedagogerna bästa möjliga förutsättningar.

Detta ligger till grund för barn- och utbildningsförvaltningens förslag på förbättringar för att avlasta ledarna. Förslaget resulterade i två nya befattningar som förskolechef och intendent. Barn- och utbildningsförvaltningen tillsätter nu fem nya tjänster som intendent och fyra tjänster som förskolechef.

Tjänsten som förskolechef innebär att styra och leda förskolornas verksamhet genom att omsätta nationella och lokala styrdokument till verksamhetens förutsättningar. Förskolechefen ansvarar för förskolornas kvalitetsarbete, budget, personal och arbetsmiljö.

Tjänsten som intendent innebär bland annat att bistå rektorer och förskolechefer med kvalitativa beslutsunderlag och skapa effektiva processer. I tjänsten ingår arbete med budget och uppföljningsfrågor och den fysiska miljön samt vara en del av kvalitets- och utvecklingsarbetet.

Läs mer om och sök de olika tjänsterna bland kommunens lediga tjänster, här!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.