Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Glädjande besked från Skolinspektionen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-03-17

Den senaste veckan har Skolinspektionens beslut börjat komma till Västerviks kommun. Så här långt har kommunens förskolor och skolor inte fått några påpekanden, utan grönt ljus på samtliga punkter.

– Det är otroligt glädjande, säger grundskolechef Ewa Myhrén. Ett enormt arbete har gjorts på våra förskolor, skolor och fritidshem de senaste åren.

Vid förra besöket fann Skolinspektionen flera brister på fritidshemmen. Utveckling och lärande, trygghet och studiero, pedagogiskt ledarskap, särskilt stöd samt gruppernas sammansättning fick kritik. Den här gången har Skolinspektionen inte hittat några brister.

– Kommunens pedagoger har arbetat intensivt med att utveckla fritidshemmen, både tillsammans på dialogmöten och på de egna enheterna, konstaterar Ewa Myhrén.

– Att Skolinspektionen inte hittat några brister i kommunens förskolor är ett resultat av det förändringsarbete som alla våra skickliga medarbetare vågar vara i, säger Eva Andersson, utvecklingsledare i förskolan.

Förskolorna är i en stark utvecklingsfas enligt Ulrika Mellblom, biträdande förvaltningschef och ansvarig för förskolan:

– Vi arbetar med att utveckla den pedagogiska verksamheten så att barnen ges bästa förutsättningar för att utvecklas och lära, säger hon. Två kommunplacerade förskolelyft samt centrala och lokala nätverk har bidragit till den positiva utvecklingen.

Beslut för Komvux och Västerviks gymnasium har kommit. Dessa beslut är också helt utan synpunkter från Skolinspektionen.

Introduktionsprogrammet, estetprogrammet och gymnasiesärskolan har granskats extra genom intervjuer med både elever, lärare, elevhälsa och rektor, berättar gymnasiechef Jörgen Jonsson. Även dessa fördjupade granskningar visar på att verksamheten håller god kvalitet.

Liksom vid förra inspektionen fick Komvux inga anmärkningar.

– Utvecklingsarbetet kring att ge alla individer utbildning utifrån sina behov och förutsättningar har varit i fokus, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Tre grundskolor har fått sina beslut, Blackstad, Himalaja och Ringeltaubska skolan. Vid förra inspektionen uppmärksammade Skolinspektionen relativt många brister i Blackstad och på Himalajaskolan. Den här gången har man inte funnit några brister.

Nu väntar kommunen på ytterligare några beslut och den 6 april kommer Skolinspektionen till
Västervik för ett avslutande möte.

För mer information kontakta:

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
magnus.h.bengtsson@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.