Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arbetsgivarnas önskelista om nya utbildningar i regionen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-09-16

Offentlig verksamhet och tillverkningsindustrin i Västervik, Vimmerby och Hultsfred beskriver i en ny inventeringsrapport vilka utbildningar, forsknings- och utvecklingsinsatser de vill ska finnas på campus.

Rapporten är gjord av projektet Campus i Småland 2030 (CiS2030). Arbetet i projektet sker genom samverkan mellan Campus Västervik, Campus Vimmerby och Campus Hultsfred. Intresset för inventeringen har varit stort. Många representanter från de olika branscherna har under nio månader varit aktiva i arbetet med att beskriva sina behov och önskemål kring lösningar.

– Vi är mycket glada över den breda uppslutningen och det stora engagemanget från de olika verksamheterna. Vi har fått en tydlig helhetsbild som gör det lättare för oss att möta de behov som finns, säger Jerry Engström, projektledare CiS2030 och campuschef på Campus Västervik.

Branschernas behov

De medverkande branscherna uppger att olika sorters utbildningar och kurser måste till, för att de ska kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens på kort och lång sikt. De vill också att studenterna ska få möjlighet till praktik eller trainee-upplägg.

Tillgänglighet är en annan viktig faktor. Om utbildningarna finns i närområdet ökar chansen för att personer som utbildat sig stannar kvar och arbetar i regionen. De medarbetare som behöver vidareutbilda sig måste också kunna studera på tider som går att kombinera med arbetet.
De medverkande branscherna har också önskemål om en ökad samverkan mellan olika verksamheter. De föreslår bland annat samverkan genom en forskningscirkel för att lära och ta del av varandras erfarenheter.

Snabba lösningar

Inventeringen skiljer sig från liknande undersökningar om arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Projektet CiS2030 syftar till att snabbt möta upp behoven.
–    Redan i oktober drar vi igång två kurser och en handfull forskningsprojekt.
Inom kort kommer fler kurser och programutbildningar på campus i Västervik, Hultsfred
och Vimmerby, säger Jerry Engström.

Exempel på utbildningar som offentliga verksamheter har behov av:

 • Grundskollärarutbildning
 • Socialpsykiatriskt program
 • Olika slags inriktningar för specialistsjuksköterska
 • Kurser som: kriminologi, våld och övergrepp, hållbar utveckling och myndighetsutövning
 • Yrkeshögskoleutbildningar som: specialistundersköterska och skötare

Exempel på utbildningsområden som tillverkningsindustrin har behov av:

 • Automatisering
 • Digitalisering
 • Informationshantering
 • Hållbarhet
 • Produktivitet

Ny del tillkommer 2020

Projektet genomför under hösten en behovsinventering inom besöks- och tjänstenäringen i kommunerna Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Resultatet av inventeringen kommer i början av 2020 och infogas då i rapporten.

Fakta: CiS2030

Campus i Småland 2030 är ett projekt där Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik samverkar för att stärka kunskaps- och kompetensförsörjningen i regionen. Målet är att senast 2021 starta eller avtala om att starta:

 • 15 utbildningsprogram
 • 15 fristående kurser
 • 15 yrkeshögskoleutbildningar
 • 15 projekt inom forskning och utveckling

Utbildningar och forskningsprojekt drivs i samverkan mellan campus och universitet/högskolor eller anordnare av yrkeshögskoleutbildningar. Utbudet ska möta den regionala arbetsmarknadens behov. Därför genomför projektet en inventering om behov av kunskap och kompetens inom arbetsmarknadens olika branscher.

Projektet finansieras av Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Hultsfreds kommun, Tjustbygdens sparbank genom Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Sparbanksstiftelsen Vimmerby och Region Kalmar län.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.